Monthly Archives: Tháng Năm, 2017

Thông tin chung
0

Cục bảo trợ đang xây dựng thông tư 37 về hướng dẫn việc xác định khuyết tật và mức độ khuyết tật, các bạn có thể download dự thảo ở đây để tham khảo, nếu có góp ý gì thì có thể gửi lại cho mình theo địa chỉ email trinhcongthanh@gmail.com để mình tổng hợp nhé.

1 2 3 6