Giới thiệu Email list

Một trong những hình thức giao tiếp và liên lạc lâu đời và phổ biến nhất trên mạng Internet là thông qua email. Không phải lúc nào chúng ta cũng vào được  trang web A, diễn đàn B, mạng xã hội C, và thậm chí tại một số công sở còn cấm không cho nhân viên truy cập vào các trang web, diễn đàn hay mạng xã hội, nhưng email thì luôn được chấp nhận.