Ngày người khuyết tật Việt Nam

0

Chương trình hành động quốc tế về được Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua tại Nghị quyết số 37/52 ngày 5/12/1982.

Tiếp theo đó, tại Nghị quyết số 37/53 ngày 3/12/1982, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã tuyên bố lấy thập kỷ 1983-1992 làm “Thập kỷ người khuyết tật của Liên hiệp quốc” để khuyến khích các nước thực hiện các cam kết và các chương trình hành động quốc gia để hỗ trợ người khuyết tật.

Trong thập kỷ người khuyết tật 1983 – 1992 nhấn mạnh:

- Hỗ trợ thành lập và phát triển các tổ chức của người khuyết tật

- Tạo điều kiện để người khuyết tật và các tổ chức của họ tham gia vào những quyết định liên quan tới Chương trình hành động quốc gia và quốc tế về người khuyết tật.

Năm 1987, Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương của Liên hiệp quốc (ESCAP) đã tổ chức một cuộc hội thảo kêu gọi Ban thư kí ESCAP, các nước thành viên chính thức và không chính thức, các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hãy hỗ trợ việc hình thành và củng cố các tổ chức tự lực của người khuyết tật, nhằm tăng cường hơn nữa sự tham gia bình đẳng của người khuyết tật vào các lĩnh vực thuộc đời sống xã hội.

Thực hiện các chương trình hành động của Liên hiệp quốc về người khuyết tật, chính phủ Việt Nam đã có những bước tiến dài trong việc thể chế hóa các quy định tiến bộ của thế giới về người khuyết tật trong luật pháp, cụ thể là ngày: 30 tháng 7 năm 1998 Ủy ban thường vụ Quốc Hội đã ban hành: Pháp lệnh người tàn tật. Số: 06/1998/PL-UBTVQH10. Trong đó tại Điều 31 có quy định: “Ngày 18 tháng 4 hàng năm được lấy làm Ngày bảo vệ, chăm sóc người tàn tật.

Luật người khuyết tật được quốc hội thông qua và ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2011, thay thế cho Pháp lệnh người tàn tật. Tại Điều 11 cũng quy định: “Ngày 18 tháng 4 hàng năm là Ngày người khuyết tật Việt Nam.”

Như vậy từ khi có Pháp lệnh người tàn tật 1998, đến nay. Ngày 18 tháng 4 được công nhận chính thức trong các văn bản pháp luật của nhà nước là Ngày người khuyết tật Việt Nam. Hưởng ứng ngày này các tổ chức tự lực của người khuyết tật Việt Nam trước đây và các Liên hiệp hội người khuyết tật, các hội người khuyết tật, các tổ chức vì người khuyết tật ngày nay đều hưởng ứng rất tích cực. Tổ chức rất nhiều sự kiện mang tầm cỡ quốc gia cũng như khu vực để vận động sự quan tâm của toàn cộng đồng tới người khuyết tật.

Pháp lệnh, rồi Luật đều quy định ngày 18 tháng 4 là ngày người khuyết tật Việt Nam. Nhưng tại sao lại là ngày 18 tháng 4? Mà không phải là một ngày nào khác? Một ngày mang tính chất lịch sử của người khuyết tật như thế này thì cần phải được Liên hiệp hội người khuyết tật hoặc đại diện tổ chức của người khuyết tật nghiên cứu và công bố một cách chính thức bằng văn bản.

No tags for this post.
Share.

About Author

gplus-profile-picture

Chào bạn, cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết từ PWD.VN

Leave A Reply