Bạn quan tâm tới khởi nghiệp và biến …

0

Bạn quan tâm tới khởi nghiệp và biến đổi khí hậu?
Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) do Chính phủ Úc và Chính phủ Anh tài trợ vừa khởi động cuộc thi Chứng Minh Ý tưởng (PoC) lần thứ 2 vào 28 tháng 4/2017 tại Việt Nam.
Với mục tiêu biến các thách thức của biến đổi khí hậu thành cơ hội kinh doanh thông qua hỗ trợ toàn diện các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực phát triển xanh và bền vững, những doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ sẽ có cơ hội nhận được: (1) vốn tài trợ lên tới 75,000 đô-la Mỹ; (2) cố vấn và đào tạo; (3) dịch vụ tư vấn doanh nghiệp; và (4) gọi vốn đầu tư ở tất cả các giai đoạn phát triển từ giai đoạn hình thành ý tưởng, ươm tạo, thương mại hóa tới giai đoạn phát triển thị trường
VCIC sẽ tổ chức các buổi Hội thảo Kêu gọi đề xuất ý tưởng tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm cung cấp thêm thông tin về cuộc thi PoC lần 2 và giải đáp các câu hỏi, vướng mắc.
Mọi thông tin về địa điểm và thời gian cụ thể sẽ được sẽ được đăng trên website: www.vietnamcic.org
————–
The Vietnam Climate Innovation Centre (VCIC) sponsored by the Australian and UK Governments launched the 2nd Proof of Concept Competition (POC) on 28th April 2017.
With the objectives of turning climate challenges into business opportunities by supporting innovative start-ups in the field of green and sustainable development, start-ups and young enterprises will have access to: (1) grant funding up to USD 75,000; (2) mentoring and training; (3) business advisory services; and (4) fund raising at all the stages of development from project idea, incubation, commercialization to market development.
The Call for Concept Proposals workshops will be held in Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh City to provide further information on the 2nd PoC competition and answer questions.
Detailed information on venues and timeline can be found on the website: www.vietnamcic.org

Chia sẻ

Tác giả

Chào bạn, cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết từ PWD.VN

Comments are closed.