Người khuyết tật và thông tư 24 về tiêu chuẩn người lái xe

Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của người lái xe, việc khám sức khoẻ định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe, đã quy định chi tiết về việc cấp giấy chứng … Đọc tiếp Người khuyết tật và thông tư 24 về tiêu chuẩn người lái xe