Thư mời tài trợ

Trịnh Công Thanh / 1978 / Sinh tại Thái Bình / Hiện tại sống tại TP Hà Nội.
Chuyên môn: Luật, Công nghệ thông tin, Truyền thông, Tổ chức sự kiện, xây dựng và phát triển tổ chức, biên tập, tư vấn các vấn đề về khuyết tật và phát triển, thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến, dịch vụ giúp việc gia đình tại Hà Nội, xuất khẩu lao động.

Tài khoản thanh toán

Những bài viết gần đây
[pt_view id="17c1b0cr35"]